Det Danske Kriminalarkadami

 
 
 
Referat af generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling i Det Danske Kriminalakademi lørdag 5. april 2014 på Hotel Opus, Horsens.

1.)    1.) Valg af dirigent og referent.

Jannik Lunn blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Nanna Rørdam Knudsen valgt som referent.

2) Formandens beretning.

Gretelise Holm konstaterede, at det har været et stille år uden den store aktivitet. Dog har der været nedsat en initiativgruppe, der har et forslag til et arrangement i foreningen, de vil senere fremlægge deres forslag. (se pkt. 4)

Gretelise gik sidste år med til at sidde endnu et år som formand, men går nu endeligt af.

3) kassererens beretning

Svend Åge Petersen fremlagde regnskabet, der blev udleveret på generalforsamlingen (dem, der ikke deltog, kan få udleveret regnskabet hos Svend Åge).

Regnskabet blev godkendt.

Svend Åge huskede os på, at det er vigtigt at sende nye email-adresser til ham, ellers kan han ikke opkræve kontingent! Desuden gjorde han opmærksom på, at såfremt der skal laves flere aktiviteter i foreningen, skal de finansieres på anden vis en gennem kontigenterne, idet der ikke er det store overskud, når priser og diverse småudgifter er betalt.

4) Fremlæggelse af initiativgruppens forslag

Helle Vincentz m.fl. fremlagde et forslag til et seminar for kritikere (journalister, anmeldere og essayister) og medlemmer af akademiet. Forslaget blev udleveret på generalforsamlingen.

Diskussionen gik herefter på, om vi bør lave et mere udadvendt arrangement, eller om det er muligt at lave et delvist lukket/delvist åbent arrangement.

Flere gjorde opmærksom på, at hvis vi skal søge f.eks. Kulturministeriet om midler til et seminar, er det essentielt, at i hvert fald dele af det er åbent for offentligheden.

Jette Sønderbek foreslog at åbne seminaret for boghandlere og bibliotekarer. Der kan være mulighed for støtte fra Boghandlerforeningen og Bibliotekarforeningen.

Svend Åge mente, at det var vigtigt, at vi genrejser diskussionen om kriminallitteraturen. Det kunne være ved at tilbyde et arrangement til f.eks. Politikens Boghal med en kritiker og en forlægger eller lignende.

Bent Stenbakken mente, at offentlighed omkring foreningen er vigtig – han har været medlem i et år uden at høre noget fra foreningen, og det er lidt mærkeligt at være medlem af en forening, hvor der ingenting sker.

Den nye bestyrelse vil tage denne diskussion op, og initiativgruppen arbejder videre.

Der afholdes en fundraisermiddag i København i september.

5) Valg til bestyrelsen.

Bo Bjørnvig og Karsten Wind-Meyhoff var på valg, sidstnævnte ønskede ikke at genopstille.

Desuden skulle der vælges en erstatning for Gretelise, der som nævnt ovenfor gik med til at tage et år mere på posten sidste år, hvor hun var på valg.

Bo Bjørnvig genvalgt.

Martin Jensen valgt som formand. Han havde dog den bemærkning, at han ikke var interesseret i at være formand, bare fordi nogen skal – han vil gerne, at der er aktivitet i foreningen, og at der f.eks. afholdes bestyrelsesmøder…

Nanna Rørdam Knudsen og Lotte Petri blev valgt, og Steen Harvig blev valgt som suppleant.

(Det kan tilføjes, at der bliver afholdt bestyrelsesmøde i juni.)

6.) Valg af revisor og revisorsuppleant

Lene Kaaberbøl valgt som revisor.

Bent Stenbakken valgt som revisorsuppleant.

7.) Debat om perspektivudvalgets forslag.

Dette fik vi afviklet under pkt. 4.

8.) Forslag fra medlemmerne.

Lene Kaaberbøl foreslog en ændring af optagelsesprocedurerne. Som det er nu, skal man foreslås til generalforsamlingen af et medlem, men hvis man ikke kender nogen af medlemmerne, og ens forlægger (hvis man er forfatter) ikke deltager på generalforsamlingen, er det umuligt at blive optaget.

Der var enighed om, at bestyrelsen vil se nærmere på optagelsesproceduren og fremlægge et evt. ændringsforslag på næste års generalforsamling, idet det kræver en vedtægtsændring, hvis det skal laves om.

Forslag til nye medlemmer

Jens Østergaard

Michael Lycke

Inger Gammelgaard Madsen

Ane Riel

Stephanie Caruana

Simon Pasternak (såfremt han ikke allerede er medlem?)

9. Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen

10. Evt.

Frode Z. Olsen stiller gerne op med hjælp til evt. arrangementer.

Nanna Rørdam Knudsen: send alt af interesse til mig, hvis I vil have det på hjemmesiden eller på facebook. Der sker kun det, som medlemmerne putter i det, så jeg skal nok lægge det på, I sender. ( Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. )

Inger Wolf: Tak til initiativgruppen for et flot arbejde og oplæg.

 
      Klik her på genveje til gode krimilinks: