Det Danske Kriminalarkadami

 
 
 
Referat af generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling i Det Danske Kriminalakademi lørdag 16. marts 2013

  1. Valg af dirigent: Lene Kaaberbøl valgt. Valg af referent: Nanna Rørdam Knudsen valgt.
  2. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og overgiver ordet til formanden.Gretelise starter med at sende en tanke til Georg Ursin, der døde i januar. Han debuterede som 71-årig og skrev en række bøger om Georg Chenlein.Anton Koch-Nielsen måtte sidste år gå af som kasserer i utide pga. sygdom. Svend Aage Pedersen (Klim) overtog posten, og da overdragelsesforretningen har været lidt vanskelig, har nogle ikke fået betalt kontingent; det bliver opkrævet i disse uger.Akademiet er vokset fra en udvidet priskomite til en lidt større forening – men skal vi egentlig foretage os andet end at uddele priser, og i så fald hvad? Der nedsættes et udvalg, der skal komme med ideer til aktiviteter.Udvalget bliver: Bo Tao, Tonny Vorm, Helle Vincentz, Lotte Petri, Bo Bjørnvig. (Desuden har Steen Harvig efterfølgende meldt sig til udvalget, han kunne ikke deltage i generalforsamlingen/ NRK). Der er enighed om, at det er for længe at vente til næste generalforsamling, så udvalget inviterer til et møde i København på et tidspunkt.Svend Aage gør opmærksom på, at vi ikke behøver gøre andet end at uddele priser.
  3. Kassererens beretning: Som sagt har det været en svær overdragelsesforretning. Bl.a. mangler der navne og adresser på nogle af medlemmerne. De manglende kontingenter er ved at blive opkrævet.
  4. 1. allerede afklaret. 2. Redaktør til hjemmesiden. Nanna Rørdam Knudsen valgt. Alle er velkomne til at sende indhold til redaktøren, der vil sørge for, det kommer på siden. Desuden lover hun at oprette en facebook-side for akademiet, hvor alle også er velkomne til at bidrage.
  5. Modtryk foreslår, at forlagene hvert år giver en øremærket sum til priserne, så vi kan hæve niveauet lidt. Det bliver bestyrelsens opgave at kontakte forlagene og høre, om de er interesserede i dette. Idé-udvalget må også gerne tage stilling til, om dette er en god ide. Desuden er Lotte Petri ansat i Erhvervs- og vækstministeriet, og hun vil gerne undersøge, om der er mulighed for at søge støtte. Jesper Stein går desuden opmærksom på, at med de mange fyringer og rokader i forlagsbranchen har vi måske mistet kontakt til flere, så bestyrelsen skal også forsøge at få styr på, hvilke forlag, der fortsat er medlemmer, og hvem kontaktpersonerne er.Forslag til nye medlemmer:Jens Byskov Jensen, formand for Sherlock Holmes-klubben. Steen og Lisbeth Bille. Bent Stenbakken fra Nordjyske. Frode Z. Olsen
  6. Valg af bestyrelsesmedlem. Gretelise ønsker at gå af, men bliver overtalt til at fortsætte som formand 1 år. Nanna Rørdam Knudsen vælges som suppleant. Valg til jury: Bestyrelsen foreslår Henrik Palle samt Jannik Lunn. Desuden foreslås Katinka Bruhn. Bestyrelsen kontakter de tre (Bo Bjørnvig kontakter Katinka Bruhn).
  7. Lene Kaaberbøl og Lotte Petri vælges som revisorer.
  8. Eventuelt: Det foreslås, at da der er lidt for lidt tid til generalforsamlingen, er det måske muligt at flytte middagen? Vibeke J. vil se på, om middagen kan flyttes ½ time, og vi kan samtidig starte generalforsamlingen lidt tidligere.Næste års messe er 6.-7. april. Lene Kaaberbøl opfordrer til, at man melder sig ind i SKS’s facebookgruppe. Desuden fortæller Lene, at den internationale krimiforfattergruppe mødes i Oxford i august. Anders Hammarquist fortæller, at der arbejdes på, at Glasnøglen i år skal uddeles i København den 8. juni.
 
      Klik her på genveje til gode krimilinks: