Det Danske Kriminalarkadami

 
 
 
Generalforsamlingsreferat

 

 

Anton Koch-Nielsen:

 

Referat af generalforsamlingen i

Det Danske Kriminalakademi, 2010

 

Deltagere:

Gunhild Agger, Frank Egholm Andersen, Ditte Birkemose, Bo Bjørnvig, Trine Busch (Modtryk), Benni Bødker, Elsebeth Egholm, Frank Esmann, Agnete Friis, Ole Frøslev, Steen Harvig, Morten Hesseldahl, Gretelise Holm, Flemming Jarlskov, Bjarne Rother Jensen, Martin Jensen, Vibeke Johansen, Birgitte Jørkov, Peter Kirkegaard, Nanna Rørdam Knudsen, Anton Koch-Nielsen, Lene Kaaberbøl, Steen Langstrup, Nanna Lund (Gyldendal), Karsten Wind Meyhoff, Bo Tao Michaëlis, Bjarne Nielsen, Nils Nordberg, Mie Petersen, Svend Åge Petersen (Klim), Thomas Rasmussen (People’s Press), Katrine Riisager (Lindhardt & Ringhof), Mogens Rude, Mette Strømfeldt og Inger Wolf.

(35 af 62 mulige deltagere – ny rekord!)

 

Dagsordenens pkt. 1 - Valg af dirigent og referent.

Frank Esmann blev valgt til dirigent. A. Koch-Nielsen blev valgt til referent.

 

Dagsordenens pkt. 2 - Formandens beretning.

Generalforsamlingen 2009 besluttede at invitere en række gode folk til at indtræde i akademiet. De har med et par undtagelser sagt ja tak – og medlemstallet er hermed oppe på 53 enkeltpersoner og 9 forlag.

Kriminalakademiet har omsider fået sin hjemmeside. Alle medlemmer kan levere bidrag - debat, anbefalinger, spørgsmål m.v. Manuskripter sendes til formanden i Word- eller JPG-filer (adresse: ” Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. ”). Redaktionen vil være mild, og der vil ikke blive udøvet unødig censur. Det er op til medlemmerne at sørge for, at hjemmesiden bliver brugt. Med det store medlemstal er der givetvis et behov for drøftelse af, hvad vi vil med akademiet, hvad vi kan bruge det til. Den debat er hjemmesiden velegnet til.

Hjemmesiden har naturligvis kostet penge – og flere endnu, da den (sammen med en række andre hjemmesider på nettet) i begyndelsen af 2010 blev molesteret ved et omfattende hackerangreb. Forhåbentlig er hjemmesiden nu bedre beskyttet.

En række medlemmer deltog i december 2009 i en hyggelig julefrokost. Det skal der også være plads til.

Akademiets eventuelle deltagelse i skandinavisk samarbejde er fortsat uafklaret.

Formandens beretning blev godkendt.

 

Dagsordenens pkt. 3 - Kassererens beretning.

Regnskabet for 2009 var forud for generalforsamlingen sendt pr. mail til akademiets medlemmer. Revisor (Ole Skjoldhøj) har gennemgået det og finder i en påtegning den 15. marts 2010, at det kan godkendes (dog med en bemærkning om lovlig store kontingentrestancer). Regnskabet viser et driftsunderskud på 2.177 kr. (hovedsagelig på grund af udgifterne til hjemmesiden – i 2009 9.875 kr.) Akademiets formue pr. 31. december 2009 udgjorde 49.999 kr.

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt.

Girokort vedr. kontingentet 2010 udsendes sammen med dette referat til akademiets forlagsmedlemmer. Enkeltmedlemmerne vil pr. mail blive anmodet om at betale kontingentet (300 kr.) ind på reg. nr. 1551 konto nr. 4527844. (Hvis der er nogen, der af regnskabs- eller andre årsager behøver et girokort, kan det rekvireres fra kassereren – Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. ).

Bjarne Rother Jensen oplyste, at han stadig passer på restformuen fra den hedengangne danske afdeling af Skandinavisk Kriminalselskab. Det drejer sig om ca. 5.000 kr. – og den eneste aktivitet på kontoen er de beskedne løbende gebyrer til Den Danske Bank.

Flere medlemmer fandt, at beløbet bør overføres til akademiets konto – men efter en drøftelse var der enighed om en (helst kort) tid endnu at afvente, om og i givet fald hvordan det skandinaviske samarbejde genoptages for Danmarks del.

Dagsordenens pkt. 4 - Forslag fra bestyrelsen

  1. Der udpeges fremover to suppleanter til akademiets jury.

Forslaget blev vedtaget

  1. Akademiet har et svensk og et norsk medlem (Anders Hammarqvist og Nils Nordberg). Kassereren (Koch-Nielsen) finder det urimeligt at opkræve kontingent af de to, når man ser de gebyrer, bankverdenen vil opkræve i den forbindelse. Derfor foreslog han de to udnævnt til æresmedlemmer (med ”tilbagevirkende kraft”).

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenens pkt. 5 – Forslag fra medlemmerne.

     Nye medlemmer.

     Bo Tao Michaëlis foreslog Nanna Goul (Weekendavisen)

     Mette Strømfeldt foreslog Tonny Vorm.

     Ole Frøslev foreslog Lisbeth Møller Madsen (som personligt medlem og ikke som forlagsrepræsentant).

     Ditte Birkemose foreslog Jannik Lunn.

     Forslagene blev vedtaget.

Dagsordenens pkt. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bjarne Nielsen og Bo Bjørnvig var på valg.

Bjarne Nielsen ønskede ikke genvalg.

Som nyt medlem blev foreslået både Karsten Wind Meyhoff og Frank Egholm Andersen.

Bo Bjørnvig blev genvalgt. Karsten Wind Meyhoff  blev valgt som nyt medlem efter en afstemning 

Bestyrelsen består herefter af Gretelise Holm (formand), Bo Bjørnvig (næstformand), A. Koch-Nielsen (kasserer) og Karsten Wind Meyhoff

Bo Tao Michaëlis takkede Bjarne for 24 års indsats som stifter og bestyrelsesmedlem. Akademiets hyldest fandt smagfuldt udtryk i gaver til svælg og lunger.

Dagsordenens pkt. 7 – Valg til juryen.

Mogens Rude er som suppleant indtrådt i juryen, da Nanna Rørdam Knudsen trak sig tilbage p. gr. a. job på forlag.

Vibeke Johansen og Bo Tao Michaëlis var på valg – begge blev genvalgt

Som suppleanter blev valgt:

  1. Karsten Wind Meyhoff
  2. Benni Bødker

Juryen består herefter af: Gretelise Holm, Bo Bjørnvig, Vibeke Johansen, Anton Koch-Nielsen, Bo Tao Michaëlis, Mogens Rude og Mette Strømfeldt - alle med Karsten Wind Meyhoff og Benni Bødker som suppleanter.

 

Dagsordenens pkt. 8 – Valg af revisor samt suppleant.

Ole Skjoldhøj blev genvalgt som revisor. Sv. Aage Petersen blev genvalgt som suppleant.

 

Dagsordenens pkt. 9 – Eventuelt.

  1. 1.      Skandinavisk Kriminalselskab

Lene Kaaberbøl fortalte om sine oplevelser, da hun sammen med Agnete Friis (som dansk kandidat til prisen) var med ved sidste års uddeling af ”Glasnøglen”. De andre fire landes repræsentanter ser gerne, at danskerne kommer med igen. Sara Blædel ville sidste år se på muligheden. Lene havde talt med Sara, der vist ikke er kommet videre. Lene var gerne med til at genstarte en dansk SKS-afdeling, også med henblik på et årsmøde i Danmark.

Steen Harvig og Vibeke Johansen var også gerne med.

Enighed om, at bestyrelsen i samråd med Lene, Steen og Vibeke overvejer akademiets deltagelse i oprettelsen af en dansk SKS-afdeling.

  1. 2.      Sponsorer.

Trine Busch påtog sig på generalforsamlingen 2009 at sondere muligheden for sponsorbidrag til akademiets priser m.v. Trine har talt med adskillige og har mødt en del positiv velvilje – men desværre også afslag med henvisning til finanskrisen.

Trine vil arbejde videre med sagen.

3.   Konference.

Gunhild Agger henledte opmærksomheden på konferencen ”Media, Emotions and Crime” på Århus Universitet 29. september til 1. oktober 2010. Der ventes en række spændende gæster. Program med videre kan findes på konferencens hjemmeside.

4.   Ny forlagsrepræsentant.

       Nanna Lund præsenterede sig som ny repræsentant for Gyldendal.

 

***

Frank Esmannn takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen slut kl. 19.00

 

 

 

 

 
      Klik her på genveje til gode krimilinks: