Det Danske Kriminalarkadami

 
 
 
Martin Jensen: Kongens hunde

Forfatteren Martin Jensen fortæller om sin nye historiske roman, Kongens hunde:

 

Mord i Oxford

Februar 2010 udkommer første bind i en ny historisk krimiserie fra min hånd.

Kongens hunde udspiller sig i Oxford i år 1018 og introducerer trekløveret Winston, en illuminator, som kan tænke i helheder, Halfdan, en stormand, der har mistet alt og er lige så skruppelløs, som han er ung, samt krokonen Alfilda, der kan mere end skænke øl op.

Winstons og Halfdans skæbner løber sammen på vej mod Oxford, hvortil kong Knud den Store har indkaldt alle stormænd på den engelske ø. Nu, hvor den unge vikingekonge sidder sikkert på magten, ønsker han at rådgive sig med såvel det danske ting som det saksiske witan for sammen med dem at beslutte, efter hvilke love landet fremover skal styres.

Men før mødet med de danske og saksiske stormænd skal danegælden forfalde: Mere end 80.000 pund sølv! En nærmest ufattelig sum, der i lyset af, at det ikke var den første danegæld, englænderne måtte erlægge, viser, hvorfor øen gennem mere end tohundrede år var efterstræbt af vikingehære.

Da det umage par Winston og Halfdan ankommer til byen, finder de logi hos Alfilda, hvorefter illuminatoren opsøger kongens forstødte dronning – nu elskerinde - Ælfgifu, som har tilkaldt ham med henblik på en opgave, der vil sikre hende kongens gunst.

Knud meddeler ham imidlertid, at hans saksiske frille ikke er til stede, og Halfdan er allerede ved at fortryde, han har ladet sig overtale til at gå i Winstons tjeneste, da kongen pålægger dem en opgave: Der har fundet et mord sted, og Knud ønsker det opklaret.

Eller gør han?

 

Det var en kort oplysning i The Anglo Saxon Chronicle om Oxford-mødet, der satte mine tanker i gang:

Angler, sakser, vikinger og daner, der havde kæmpet indædt gennem flere hundrede år og senest var mødtes til det afgørende slag ved Assandun, hvor sejren kun tilfaldt Knud takket være åbent forræderi midt under kampen fra den saksiske ealdorman Eadric Streonas side, skulle nu sidde side om side og rådgive en konge, der for nogle var deres vikingehøvding, for andre en konge fra det gamle land og for atter andre en undertrykkende erobrer.

Kunne man virkelig forestille sig et sådant møde forløbe uden spændinger?

Jeg kunne ikke, og snart var jeg fordybet i tidens historie: Saksiske love, pengenes købekraft, handelsruter, illuminationskunst, stormandsskæbner og kongeskikkelser, lovgivere og biskopper, klostre og abbeder, kort sagt alt jeg kunne komme i nærheden af.

Og jeg blev opslugt af tiden og dens mennesker og ikke mindst af kong Knud, som vi kalder Den Store.

Pudsigt nok har danske historikere, så vidt jeg kunne se, ikke interesseret sig for ham i lang tid. Anderledes med englænderne. Her er der inden for de seneste år kommet to store biografier. En af vores krimikollega M.J. Trow – Cnut Emperor of the North - samt en meget videnskabelig og yderst vidende bog af Ken Lawson – Cnut England’s Viking King.

Især sidstnævnte var en sand åbenbaring for mig, lærd og tynget af fodnoter som den er, og jeg så pludselig Knud i et andet lys end det, der er blevet kastet over ham i den officielle danske historieskrivning: Sandt nok er han vikingekongen, der sammen med sin far endelig erobrer det eftertragtede England. Han er også manden, der lader økse og sværd konsolidere sin magt efter faderens død; kongen, der først gifter sig med en saksisk stormandsdatter, da det er opportunt, og derefter med sin afdøde fjendes enke, da det vil bringe ham i svogerskab med de normanniske hertuger.

Men han er også kongen, der bringer landet den første sammenhængende fred i tohundrede år, og erobreren, der tager de erobrede med på råd om landets styrelse.

Så seriens hovedfigurer er de tre opdagere. Dens hovedperson er Knud Svendsøn.

 

 

 
      Klik her på genveje til gode krimilinks: